Iets over mijn werk… (1)

atelier Edwim Peters
foto: M. Dehne

[Arnhem, sept. 2015]

In den beginne: “De eerste houtsneden (periode ’97 – ’99) die ik heb ontworpen, dienden ter illustratie en inspiratie voor korte theatervoorstellingen waar ik eind jaren negentig betrokken bij ben geweest. Het zijn afbeeldingen met een kenmerkende stijl. We zien portretten van fictieve personages, dikwijls in staat van ontzetting. Met opengesperde monden en dito ogen, lijken deze figuren te getuigen van allerlei schrikbeelden die onttrokken zijn aan de blik van de toeschouwer.

De figuren zijn plat uitgesneden, zonder enige diepte- en schaduwwerking en staan voor lege, ondiepe achtergronden. Stijlaspecten die deze prenten gemeen hebben met de portretten van acteurs en courtisanes van Japanse houtsneden.

Soms gaan de personages vergezeld met iets-uit-Arnhem: een stadsplattegrond, een straatnaambordje, een trolleybus. Want het decor waarin zij hun bevroren handelingen verrichten is, zonder misverstand, Arnhem-Noord.

Door de typische sfeer die deze zwart-wit afbeeldingen oproepen, in combinatie met de primitieve ontwerp- en tekenstijl, bedacht ik de verzamelnaam “de Veluwse Primitieven”.

In die tijd ontstonden de houtsneden Gradus de Engel (1999) Pim Kortewiek ontmoet… (1999) en Rubben, ene sotternie (1999): drie prenten die dienst hebben gedaan als publicitair artwork (flyers, posters, entreekaartjes) voor theatervoorstellingen.

Door de jaren heen is het iets-uit-Arnhem uitgegroeid tot een reeks houtsneden met portretten van Arnhemse bouwwerken en – stadsbeelden. Op deze website treft u hier een dwarsdoorsnee van aan.

Ik wens u veel kijkplezier toe.”